Velkommen til barnehageportalen for private og kommunale barnehager i Songdalen!


Ny søknad om plass i barnehage
For å legge inn ny søknad om plass velger du Søk Barnehage i menyen over. Du trenger ikke logge inn for å søke plass, men du må ha e-post, mobilnummer og fødselsnummer eller D-nummer.
Ved søknad om bytte av barnehage må ny søknad registreres. Dersom du ønsker å endre plasstype i den barnehagen barnet går i, skal du logge inn og gjøre det via Min Side.

Innlogging
Innlogging skjer med ID-porten
Les mer om ID-porten her:
Informasjon om ID-porten

Du må være innlogget for å:
- endre/slette søknad
- følge saksgangen til søknaden
- svare på tilbud om plass
- endre eller si opp eksisterende plass

I følge vedtekter kan man ikke si opp deler av en barnehageplass i løpet av barnehageåret.